| ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ |
|
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ |

1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α' τάξη
Β' τάξη
Γ' τάξη
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
+
ΤΟΜΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΚΑΙ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πίσω    -    Πάνω
 
2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α' τάξη
Β' τάξη
Γ' τάξη
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
+
ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Πίσω    -    Πάνω

3. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Α' τάξη
Β' τάξη
Γ' τάξη
Γενικά Μαθήματα
 +
 Μαθήματα
 κύκλων 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
+
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πίσω    -    Πάνω
 
4. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α' τάξη
Β' τάξη
Γ' τάξη
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
+
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Πίσω    -    Πάνω

5. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α' τάξη
Β' τάξη
Γ' τάξη

Γενικά Μαθήματα
 +
 Μαθήματα
 κύκλων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
+
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πίσω    -    Πάνω

6. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
Α' τάξη
Β' τάξη
Α' τάξη

Πίσω    -    Πάνω

7. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚHΣ
Α' τάξη
Β' τάξη
Α' τάξη
Γενικά Μαθήματα
 +
 Μαθήματα
 κύκλων
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
+
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚHΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πίσω    -    Πάνω